จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ ที่ว่าการอำเภอน้ำโสม โดยมี
ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 169 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 67,600 ซี.ซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ​จำนวน​ 4 ราย​ พร้อมทั้งได้มอบ
ใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี