จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาคจำนวน 118 ราย 118 ยูนิต บริจาคดวงตา 11 ราย บริจาคอวัยวะ 11 ราย บริจาคร่างกาย 9 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ