เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางพร้อมจันทร์ ทีคะสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม นางจรรยา สุทนต์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งเสลี่ยม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งเสลี่ยม เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย