เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประชุม ตรวจเยี่ยมการทำงานของสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดตากและกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผางให้ไปเป็นในแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในด้านการเงิน การจัดการบุคคล การดูแลผู้ปฏิบัติงาน คนพิการของกิ่งกาชาดฯ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี นายพัชรพล มั่นปาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง เหรัญญิก เจ้าหน้าที่ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภออุ้มผาง ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

Tags: ตาก