เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมปฐมนิเทศนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในเดือนตุลาคม 2563 และชี้แจงนโยบายสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณใหม่ให้เหล่ากาชาดจังหวัดรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระดับบริหารมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วย ณ ห้องประชุม พรไพลิน โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร