เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางอนุรี วิศิษฏ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมโครงการสร้างเสริมกระบวนการทำงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  ณ ห้องประชุมแมนดาริน เอ โรงแรมแมนดารินกรุงเทพฯ  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ทั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเดิม โยกย้าย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ ในเดือนตุลาคม 2563  เกี่ยวกับกระบวนการด้านต่างๆตามนโยบายของสภากาชาดไทย  และทิศทางการทำงานของ เหล่ากาชาดจังหวัดโดยมี นายเตช  บุนนาค  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน. และมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน