เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ MOU ผู้เลขานุการฯ ผู้ช่วยเหรัญญิกฯ หัวหน้าสำนักงานงาน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 1/2564 ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธานี ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด การได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อการประสานประโยชน์ ให้กับงานของสภากาชาดไทยต่อไป