เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นางพร้อมจันทร์ คมมงคลเจริญ นางสุวภี อุไรวรณ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เหรัญญิกกรรมการ MOU. และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 1/2564 ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัด การได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์แนวทางในการปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดให้กับงานของสภากาชาดไทยต่อไปณ สำนักงานเหล่ากาชาดอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี