เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เหรัญญิก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และเหล่ากาชาดอำเภอกงไกรลาศ คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย ศรีนคร เข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อให้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย