เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา 203 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร