เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก กรรมการ MOU และเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้ง 1/2564 โดยท่านแผน วรรณเมธี เป็นประธาน ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ได้รับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้ง 1/2564 โดยมีเป้าหมายผู้ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ช่วยต่างๆ กรรมการ MOU ทั้ง 4 ด้าน และเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปประจำเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 โดยกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 8 มีมติให้ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นรองกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 8 คนที่ 2 และหลังจากประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้นำคณะเข้าร่วมสักการะหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ณ วัดท่าซุง 

Tags: ตาก