เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมประชุมตรวจเยี่ยมการทำงานของสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดตากและกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาดให้ไปเป็นในแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในด้านการเงิน การจัดการบุคคล การดูแลผู้ปฏิบัติงาน คนพิการของกิ่งกาชาดฯ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด นางโสภา ทับผึ้ง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด เหรัญญิก เจ้าหน้าที่และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

Tags: ตาก