เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรีนางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบมายให้นางพันธุ์ทิพา ศรีตะพัสโส
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเหรัญญิก ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
ภาค 3 ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ชลบุรีและตราด โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
ในพิธีเปิด ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีนำคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 66 ท่าน