1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือ โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่” จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างจังหวัดสิงห์บุรีเป็นบ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี ทั้งนี้ นางชุลีพร  เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมลงนามพิธีดังกล่าวด้วย ณ  บริเวณหน้าห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี