เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะกรรมาการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว รวมทั้งได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเน้นยึดแนวทางปฏิบัติงานตาม โยบายของสภากาชาดไทยในการดำเนินงาน และนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามภารกิจของสภากาชาดไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนากิ่งกาชาดอำเภอให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ที่ว่าการอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์