เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17-19 กันยายน 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนายปรัตถกร แสงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด พ.ศ.2565-2569 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีนางทิพวิภา สุวรรณรัตน์ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธาน