เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นางรัชนี ขวัญเกิด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯนางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯนายจเร ขวัญเกิด เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางปัทมา เพชรพรหม เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมฯ ณ  ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี