เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 กันยายน 2563 โรงแรมแคนทารี่ 304 อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เลขานุการ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนเสริมสร้างบุคลิกภาพ การวางตัว และการเข้าสังคม ในการนี้มีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 ราย