เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางอัญชลี บุญณราช นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสรุปผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2563 รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ มีผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และแพร่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมบลูสกายรีสอร์ทเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในการประชุมครั้งถัดไปเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่จะได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม