19/09/2019 การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รับพระราชทานโล่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563
09/09/2019 ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
30/08/2019 การสอบราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมให้สารละลายอัตโนมัติ (Infution pump)
21/08/2019 กิจกรรมแรลลี่การกุศล รวมใจให้กาชาด ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด "สืบสานงานพระราชาใจอาสาทำกุศล "
21/08/2019 กิจกรรมประกวดสุขภาพเด็กในงานกาชาดประจำปี 2562
15/08/2019 การประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด รอบ 2/2562
14/08/2019 แบบสอบถามการสำรวจ เรื่อง “ การรับรู้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ปี 2562 ” พิเศษ ลุ้นรับเสื้อ share & show ส่งตรงถึงบ้าน จำนวน 100 รางวัล
10/07/2019 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในคำกราบบังคมทูล/กราบทูล และระเบียบส่วนราชการในพระองค์