แผนการออกรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เดือนกันยายน 2562