เลือกหน้า
พังงา

พังงา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางกฤษณา แซ่ลิ่ม ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เยี่ยมเด็กหญิงสุภาวดี เกตุทอง อายุ 12 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 200/4 หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเค็ม...
พังงา

พังงา

วันที่ 2 พฤษภาคม  2565  นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางกฤษณา แซ่ลิ่ม ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เยี่ยมนายวิศิษฎ์ ศิริบุญยัง อายุ 60 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 43/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางม่วง...
พังงา

พังงา

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางอ้อมกมล  แสวงทรัพย์  ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับประกันสังคมจังหวัดพังงา...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง นายกกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง มอบหมาย นายสุชาพงษ์ บุตรเสนา ปลัดอำเภองานป้องกัน มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ้านโนนแก้ว หมู่ 4 ตำบลตะโก จำนวน 5 ราย บ้านตะโกสามัคคี หมู่ 10 จำนวน 2 ราย โดยมี...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 20 เมษายน 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีน ให้แก่ประชาชนทั่วไป  ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2(ไฟเซอร์) จำนวน 78 ราย ฉีดวัคซีน (ไฟเซอร์ )...