เลือกหน้า
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นนางสิริพร  จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางราตรี  เสาโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย  กรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น...
เลย

เลย

วันที่ 19 พฤษภาคม  2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง , พมจ.เลย , สาธารณสุขอำเภอวังสะพุง , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.  ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ กลุ่มเปราะปาง ผู้พิการ...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ พรมสินธุ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ พรมสินธุ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางจิตติวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา เด็กนักเรียน จำนวน 150 ทุน...