เลือกหน้า
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางเฉลิมศรี บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เป็นตัวแทน คุณวิรัช คุณนันทิกานต์ จินตนาวัน และครอบครัว มอบชุดกีฬา จำนวน 85 ชุด และพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 12 ตัว รวมเป็นเงิน 40,960...
แพร่

แพร่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำ...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือน พฤษภาคม 2565...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายรณรงค์ นครจินดา...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565  นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ พรมสินธุ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี/ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี...