เลือกหน้า
สตูล

สตูล

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00  น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพกิ่งกาชาดอำเภอ ทั้งนี้ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัดสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพกิ่งกาชาดอำเภอ ทั้งนี้ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ปรึกษาหารือเพื่อดูสถานที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการอาสายุวกาชาดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนางจริยา  จันทร์ดำ นายอำเภอศรีนครินทร์...