เลือกหน้า
ยะลา

ยะลา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา รับมอบน้ำดื่มจำนวน 3,000 ขวด จากน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมกับชมรมธนาคารจังหวัดยะลา สำหรับสนับสนุนการจัดงานและของดีเมืองยะลา ประจำปี 2564...
กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

กิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด

วันที่  20 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ฯ โครงการแสงส่องใจ นัอมเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
น่าน

น่าน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสุดารัตน์  แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน  มอบหมายให้นางสุภาสินี  งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมโครงการ ” สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ” ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย...
สตูล

สตูล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายอำเภอ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาพุทธและอิสลามสูงอายุ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น...
สตูล

สตูล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5695 / สต.79 จัดโดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานกศน.อำเภอเมืองสตูล เพื่อให้นักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสตูล...