เลือกหน้า
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ให้กับนักเรียนระดับประถมต้น ป.1 – ป.3 จำนวน 5...
ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความอนุเคราะห์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ จำนวน 9 ถุง และมอบน้ำดื่ม จำนวน 9 แพ็ค ให้แก่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้ นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯพร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯพร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ...
พิษณุโลก

พิษณุโลก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายไสว เจริญศรี นายอำเภอเนินมะปราง พร้อมด้วย ปลัดอาวุโส และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน ราย นางยุพรัตน์...