เลือกหน้า
นราธิวาส

นราธิวาส

วันที่ 25 เมษายน 2565 นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางโศภิษฐ์ นวลน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามโครงการเยี่ยมติดตามดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์...
กิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่

กิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยนางกฤษณา เสมหิรัญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่ นายฐกลพัฒน์ ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลด่านช้าง...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางสินีนาฏ ทองสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ นางกฤษณา เสมหิรัญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย  นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีสำโรง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอศรีสำโรง...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางกนกพร  พรรณเทวี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ปลัดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอเมืองสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...