เลือกหน้า
ขอนแก่น

ขอนแก่น

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสนามบินขอนแก่น นางสิริพร จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางจุฑามาศ เหล่าประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด, นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และนางมันทนา อาจแก้ว กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด...