เลือกหน้า
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางฐิตารีย์ ธนพันธ์คง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1.นายสมาน...
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2565 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางเยาวลักษณ์ วงศ์วีรกูล ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าเยี่ยมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายสุบิน จันทะนง...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 7 มกราคม 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอไพศาลี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 10 มกราคม 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอบรรพตพิสัย...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 8 มกราคม 2565 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้กำลังใจ และขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ณ...