เลือกหน้า
ลำปาง

ลำปาง

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนยากไร้ ด้อยโอกาส ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ราย โดยได้มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม ผ้าขนหนู เสื้อกันหนาว เงินทุนการศึกษา ณ...
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบและกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้แคมป์คนงานเก็บขยะ...
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านด่านลานหอยและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายพุธ สละสาร อายุ...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอหนองบัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย  ราย นายจันทร์ คำวงษา บ้านเลขที่ 34 หมู่ 17  ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง ...
กิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง

กิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง

วันที่ 8 มกราคม 2565 นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดธารน้ำใจ ที่นอน ผ้าห่ม น้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 หลังคาเรือน ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 19.30 น....