เลือกหน้า
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 3 มกราคม 2565  นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา /ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 3 อำเภอ...
เลย

เลย

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายนางขนิษฐา พินิจพานิชย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย , ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ,ร่วมกับโรงพยาบาลเลย , อำเภอหนองหิน , สาธารณสุขอำเภอหนองหิน , ทต.หนองหิน ,...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 มกราคม 2565 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC สุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์...