เลือกหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ ประชาชนทั่วไป โดยฉีดวัคซีน เข็ม 1 (แอสตร้าเซเนก้า) จำนวน 36 ราย และ ฉีดวัคซีน...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอสระโบสถ์ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันอังคาร) และกรรมการสมาชิกศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทย ประจำอำเภอแม่ออน ได้ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอสระโบสถ์ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอสระโบสถ์ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน...