เลือกหน้า
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอำเภอท่าตะโก โดยนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก ร่วมให้กำลังใจ...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ รายนายพา แน่นอุดร อายุ 63 ปี ซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจาก เหตุการณ์โรงงานหมิงตี้...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอพนม และสาธารณสุขอำเภอพนม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”มั่นใจ...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางนฤมล ขัมภรัตน์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด (อำเภอโพธิ์ไทร) นางสาวอรชร เดียงกุล ปลัดอำเภอ ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน...