เลือกหน้า
บึงกาฬ

บึงกาฬ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ นางเฉลิมศรี  บุญมาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางคำหมุน ยอดเทพ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ...
ตรัง

ตรัง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และนางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าพันธกิจที่ 6 (งานในพระราชดำริ) นางดวงฤดี...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ กองบิน 7 สุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 20.55 น....
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ตำบลท่ามิหรำ และ ผู้แทน อปท. ในพื้นที่  ร่วมมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย ให้กับครัวเรือนผู้กักตัวเนื่องจากมีภาวะเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสฯ โควิด-19...