เลือกหน้า
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์ น้อยสันเทียะ, นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ,กรรมการ,สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจัดทำโรงครัวกาชาด...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางศรีสวัสดิ์ กรินทะ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดงานวัน “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2564” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านผู้ประสบภัย นางสมประสงค์ สดุดี เลขที่ 51/1 ม.11 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยฉีดวัคซีน เข็ม 2 (แอสตร้าเซเนก้า) ประชาชนทั่วไป...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหนองฉาง และ เยี่ยมชมศูนย์ฉีดวัคซีน แพทย์แผนไทยและศูนย์สมุนไพร Fitness Center โดยมี นพ.อดิเทพ...