เลือกหน้า
ระยอง

ระยอง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 2 ราย ดังนี้1. นางดาราวรรณ นำบุญจิต บ้านเลขที่...
ระยอง

ระยอง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องครัว (ตู้เย็น,เครื่องปั่นน้ำผลไม้,ชั้นวางของเอนกประสงค์ 4 ชั้น)...
อุดรธานี

อุดรธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในการนี้ ลงพื้นที่เยี่ยมและเป็นกำลังใจผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  พร้อมนี้นายสามารถ...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยฉีดวัคซีน เข็ม 1 (ซิโนแวค) ประชาชนทั่วไป จำนวน...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้การอำนวยการของ นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 5 ชุด  ให้แก่ นายอมรเดช อิ่มชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลยางโทน...