เลือกหน้า
อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

วันที่ 28 ตุลาคม  2564 นางกฤตยา กาญจนปัญญานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ได้รับมอบหมาย พร้อมด้วย นายทัศนัย สุขเสน หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบรถจักรยานให้กับผู้แทนนายอำเภอท่าปลา นาย ขุนตาล เขจร ปลัดอำเภอท่าปลา และผู้แทนนายอำเภอน้ำปาด...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้แทนอำเภอฝาง จำนวน 1 ราย...
อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายทัศนัย สุขเสน หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบรถจักรยานให้กับผู้แทนนายอำเภอฟากท่า นางสาววนัสภรณ์ ชัยวิจิตต์ เสมียนตราอำเภอฟากท่า จำนวน 5 คัน...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  นางจันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางฐิตารีย์ จั่นทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า และคณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางคล้า ออกหน่วยเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 147  ราย...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยฉีดวัคซีน เข็ม 1 (ซิโนแวค) วอกอิน จำนวน 40 ราย...