เลือกหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นางสาว สุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี นางพิชญ์สินี สัมมานุช...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบถุงยังชีพสิ่งของบริโภค (ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยาดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วย และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยปฏิบัติหน้าที่รับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ หอประชุมอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี...