เลือกหน้า
สุโขทัย

สุโขทัย

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ปลัดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอกงไกรลาศ กรรมการกาชาดอำเภอกงไกรลาศ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอกงไกรลาศ ร่วมพิธีมอบถุงธารน้ำใจ...
ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

วันที่ 8 ตุลาคม 2564  นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่อง รองนายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปากช่องฯ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากช่อง...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายศักรินทร์  เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบัวใหญ่ นำชุดของขวัญมอบให้ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ จำนวน 100 ชุด ณ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ นายอำเภอปักธงชัย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย มอบหมายให้นายโกศล ธรรมวิเศษ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองและรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย สมาชิกกิ่งกาชาดฯ...