เลือกหน้า
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางวันดี  วุ่นซิ้วนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางศิริวรรณ  ปาณะพงศ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯอำเภอถลางและ อบต.ไม้ขาว  ร่วมมอบชุดธารน้ำใจให้แก่ครอบครัวผู้กักตัว หมู่ที่ 1 จำนวน 30 ชุด ...
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต/ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สรรหา และบริการโลหิต ภูเก็ต พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต...
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางวันดี  วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางศิริวรรณ  ปาณะพงศ์ นางณัฎฐ์กัญญา  แสงโพธิ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กรรมการและสมาชิกเป็นตัวแทนสภากาชาดไทย มอบที่นอน ให้แก่โรงพยาบาลสนามมณีคราม...
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมมอบแคปซูลฟ้าทะลายโจร...