เลือกหน้า
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ที่ปรึกษา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ   ร่วมกับอำเภอบ้านเขว้า  เยี่ยมและมอบถุงธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วย นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ที่ปรึกษา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับนายอำเภอหนองบัวระเหว  เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินและสิ่งของให้แก่...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ที่ปรึกษา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับนายอำเภอหนองบัวระเหว  เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินและสิ่งของให้แก่...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ที่ปรึกษา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับอำเภอหนองบัวระเหว  เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ ด.ญ.ฟ้าพราว ขาวมะลิ...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ที่ปรึกษา และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกับอำเภอหนองบัวระเหว  เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ ด.ญ.พิมพ์พร...