เลือกหน้า

นครราชสีมา

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 100 ชุด พร้อมน้ำดื่ม 100 แพ็ค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ ชุมชนมหาชัยอุดมพร ตำบลในเมือง...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 350 ชุด พร้อมน้ำดื่ม 350 แพ็ค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ณ ชุมชนปลายนาสามัคคี 300 ชุด...
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางพรทิพย์ ไชยรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช...
พัทลุง

พัทลุง

วันที่ 14 ตุลาคม  2564 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 มอบหมายให้นายอำเภอเมืองพัทลุง ให้ตัวแทนปลัดอำเภอประจำตำบลร่มเมือง  นายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง  ผอ. รพ. สตบ้านลำ ผอ. รพ. สต. บ้านหูแร่ กำนันตำบลร่มเมือง ผู้ใหญ่บ้าน...

สุพรรณบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางฐิติพร ศิริโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าเยี่ยมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายสำนวน อ่อนอาจ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี...