เลือกหน้า
มุกดาหาร

มุกดาหาร

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางหทัยรัตน์  น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 7 ตุลาคม 2526 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางณัฐกมล วัชกีกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ร่วมกับ นายวรศิษย์  พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส พร้อมด้วย อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...
ชัยภูมิ

ชัยภูมิ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นางณัฐกมล วัชกีกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ร่วมกับ โรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ...
ชัยภูมิ  

ชัยภูมิ  

วันที่ 1 กันยายน 2564 นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการ นายอำเภอบ้านเขว้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เทศบาลตำบลทุ่งทอง สมาชิกกาชาดอำเภอบ้านเขว้าชรบ. อสม. เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลพบุรี...