เลือกหน้า
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยนางถนอมศรี รัตนรักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วย นางสาววาสนา บรมธนรัตน์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยคณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยและ ธนาคารเลือด...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยมอบหมายให้ นางถนอมศรี รัตนรักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดฯนางสาววาสนา บรมธนรัตน์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยกรรมการฯ...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุยกับกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ที่ไม่ได้รับคัดสรรเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ทุนละ 3,000...
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะ พูดคุยกับกิ่งกาชาดอำเภอห้วยคต และมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนฯ ที่ไม่ได้รับคัดสรรเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ทุนละ 3,000...
ชลบุรี

ชลบุรี

วันที่​ 14 ตุลาคม 2564 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ...