เลือกหน้า
อ่างทอง

อ่างทอง

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่นำมุ้งสปริง จำนวน 10 หลัง พร้อมยาจุดกันยุง มอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทุกภัย ที่อยู่อาศัยไม่สามารถเข้าอยู่ได้...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอำเภอไพศาลี...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...
นครสวรรค์

นครสวรรค์

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์...
ยะลา

ยะลา

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา มีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 110 ราย ผ่านการคัดกรอง และสามารถบริจาคโลหิต...