เลือกหน้า
อุทัยธานี

อุทัยธานี

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานี...
ตราด

ตราด

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ ร่วมกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลตราด และที่ทำการปกครองอำเภอแหลมงอบ...
เชียงใหม่

เชียงใหม่

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาซิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้แทน อำเภอสันทราย...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอท่าฉาง  และสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์นายอำเภอเวียงสระ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระพร้อมด้วยคณธกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระลงพื้นที่มอบสิ่งของตามโครงการ “เวียงสระ . . . ปันสุข”ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10...