เลือกหน้า
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่3 ตุลาคม 2564 นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ จำนวน 149 ถุง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอโนนไทย ณ ศาลาวัดบ้านโคกสวาย ตำบลสายออ...
นครราชสีมา

นครราชสีมา

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 นางณัฏฐินีภรณ์  จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ จำนวน 149 ถุง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอโนนไทย ณ ศาลาวัดบ้านโคกสวาย ตำบลสายออ...
ชัยนาท

ชัยนาท

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางนัฐฐา ภูมิฐานนท์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด คณะกรรมการเหล่ากาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายสังวร บัวทอง...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 5 ตุลาคม 2554 นางวัชราภรณ์ รุ่งสาครนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นายอำเภอโคกสำโรง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...
ลพบุรี

ลพบุรี

วันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 11.00 น. นางวัชราภรณ์ รุ่งสาครนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอโคกเจริญ ตำรวจภูธรอำเภอโคกเจริญ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...