เลือกหน้า
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต/ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สรรหา และบริการโลหิต ภูเก็ต พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต...
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต/ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สรรหา และบริการโลหิต ภูเก็ต พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต...
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางวันดี  วุ่นซิ้วนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางศิริวรรณ  ปาณะพงศ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯอำเภอถลางและ อบต.ไม้ขาว  ร่วมมอบชุดธารน้ำใจให้แก่ครอบครัวผู้กักตัว หมู่ที่ 1 จำนวน 30 ชุด ...
ภูเก็ต

ภูเก็ต

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต/ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สรรหา และบริการโลหิต ภูเก็ต พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต...