เลือกหน้า
กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา

กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางญาณิน สุริยะวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสะเดา ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับอำเภอสะเดา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สภากาชาดไทย จังหวัดสงขลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา...
กิ่งกาชาดไชยา

กิ่งกาชาดไชยา

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอไชย พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอไชยา ลงพื้นเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้ ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ราย นายจำเนียร นาคสงค์ อยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 6 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี...
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้...